OTVORENA LABORATORIJA ZA DIGITALNU FABRIKACIJU

Poslovni inkubator Valjevo od novembra 2020. godine sprovodi projekat Osnivanje laboratorije za digitalnu fabrikaciju u trajanju od 6 meseci.

Osnivanje laboratorije se realizuje zahvaljujući projektu Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA), a radi na jačanju partnerstava između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva kroz izgradnju transparentnijeg pristupa finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta samouprava,  u skladu sa lokalnim potrebama.

ZNAČAJ PROJEKTA

Značaj projekta Osnivanje laboratorije za digitalnu fabrikaciju ogleda se u tome da svim ciljnim grupama ponudi mogućnost slobodnog korišćenja opreme za 3D štampu, sticanje potrebnih znanja koja će im pomoći da prođu kroz ceo proces od ideje do komercijalizacije krajnjeg proizvoda, mentorsku podršku, priliku da se priključe ovoj oblasti, naprave novi proizvod i komercijalizuju ga. 

Ciljne grupe kojima se projekat obraća su mladi – učenici srednjih škola i studenti, stanari Poslovnog inkubatora, ostali pojedinci sa inovativnim idejama i druge organizacije civilnog društva.

AKTIVNOSTI ZA KORISNIKE

Osnivanje Laboratorije i njeno integrisanje u inovaciono okruženje Valjeva zahteva primenu adekvatnih metoda – transfer znanja i dobrih praksi od eksperata angažovanih na projektu, simulacije realnih situacija, rada na praktičnim projektima, proučavanju studija slučaja, umrežavanju ciljnih grupa između sebe i sa poslovnim okruženjem.

U toku trajanja projekta, planirano je sprovođenje Dana otvorenih vrata u cilju informisanja zainteresovanih polaznika. 

Polaznici će imati mogućnost da prisustvuju stručnim obukama i radionicama u oblasti digitalne fabrikacije.

Nakon završenih obuka, biće održana završna konferencija koja sumira aktivnosti i na kojoj će biti predstavljeni najbolji projekti učesnika.

VAŽNOST DIGITALNE FABRIKACIJE

Digitalna fabrikacija predstavlja proces dizajna i pravljenja proizvoda u okviru koga se 3D model prosleđuje računarski upravljanoj mašini koja ga proizvodi.

Jedna od tehnologija digitalne fabrikacije je i 3D štampa. Napredak u razvoju tehnologija, alata i materijala u ovoj oblasti doveo je do smanjenja troškova proizvodnje. Tehnologije 3D štampe posebno pomažu u oblasti pravljenja prototipa proizvoda (pre početka masovne proizvodnje), kao i u proizvodnji malih serija ili pravljenju krajnjeg proizvoda na zahtev krajnjeg kupca i u trenutku kada je to potrebno (bez pravljenja lagera). Na ovaj način se razvoj proizvoda može veoma brzo odvijati jer se prototip dobija za veoma malo vremena, proizvodnja se može obavljati u malim serijama, a sve to doprinosi i bržem izlasku proizvoda na tržište.

DANI OTVORENIH VRATA

Ukoliko želite da se upoznate sa Laboratorijom i aktivnostima koje će biti organizovane, možete nas posetiti:

  • 07.12.2020. od 10h do 16h
  • 08.12.2020. od 10h do 16h
  • 09.12.2020. od 10h do 16h

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, kako bismo izbegli formiranje veće grupe zainteresovanih u isto vreme, potrebno je da nam se pre dolaska najavite mejlom na adresu poslovniinkubatorvaljevo@gmail.com

DODATNE MOGUĆNOSTI

Svi korisnici Otvorene laboratorije za digitalnu fabrikaciju koji budu razvili kvalitetnu ideju/prototip i koji žele da osnuju svoj startap, na raspolaganju će imati i ostale usluge Poslovnog inkubatora (radni prostor, računarska oprema, mentorstvo u započinjanju biznisa itd.)

STRUČNE OBUKE

U okviru Laboratorije, polaznici će imati mogućnost da prisustvuju obukama i radionicama na sledeće teme:

 

Obuka se zasniva na korišćenju alata Blender koji služi za 3D modelovanje. Ovaj softver je pogodan i zbog toga što je potpuno besplatan za korišćenje, a predstavlja jedno od najboljih rešenja za pravljenje 3D modela koji se mogu štampati.

Prijave u toku, obuka počinje 10. decembra 2020.  

O obuci 3D modelovanje. 

 

Tehnologija digitalne fabrikacije - štampa pomoću 3D štampača

Obuka podrazumeva obučavanje polaznika za proces 3D štampe koji je znatno drugačiji i zahteva više tehničkih znanja od klasičnog procesa štampe na papiru. Nakon obuke, polaznici će biti u stanju da samostalno koriste profesionalni 3D štampač

O obuci.

 

Open lab robotics

Savremeni roboti predstavljaju sinergiju tehnoloških uređaja, programiranja i veštačke inteligencije, a oblast robotike se sve teže može zamisliti bez upotrebe digitalne fabrikacije.

Cilj ove radionice je upoznavanje sa navedenim oblastima i primena 3D štampe u razvoju robotike sadašnjosti i robotike budućnosti.

više o obuci uskoro

 

Komercijalizacija proizvoda 3D fabrikacije

Pored mogućnosti pravljenja i štampe 3D protipova i krajnjih proizvoda, važno je razumeti i kako se takvi proizvodi mogu komercijalizovati. Sticanje praktičnih znanja po pitanu komercijalizacije ideja zasnovanih na digitalnoj fabrikaciji.

više o obuci uskoro

 

Close Menu