Obuka Tehnologije digitalne fabrikacije

Druga obuka u okviru Otvorene laboratorije za digitalnu fabrikaciju na temu
digitalne fabrikacije počinje  25. decembra 2020. godine u Poslovnom Inkubatoru Valjevo.

Cilj obuke je obučavanje polaznika za proces 3D štampe koji je znatno drugačiji i zahteva više tehničkih znanja od klasičnog procesa štampe na papiru. Nakon obuke, polaznici će biti u stanju da samostalno pripremaju trodimenzionalne modele za štampu i razumeju način korišćenja profesionalnog 3D štampača.

Sadržaj obuke

  • osnove i način funkcionisanja 3D štampe, prednosti i mane 3D štampe u odnosu sa druge metode proizvodnje delova;
  • pregled materijala za štampu – smole, metali, materijali koji se koriste mehanizmom ekstruzije (PLA, PP, CPE, najlon, TPU, ABS, PVA);
  • ekološki materijali u 3D štampi i važnost 3D štampe u očuvanju ekologije, reciklaža;
  • pregled 3D uređaja za štampanje i softverskih alata;
  • podešavanje uređaja, kalibracija, usavršavanje postojećih 3D modela;
  • primene odštampanih modela u realnim situacijama;
  • praktičan rad na 3D štampaču, realizacija samostalnih projekata.

Prva radionica obuke počinje u petak, 25. decembra 2020. godine u 17h, a pratiće je još 3 radionice u trajanju od 4 onlajn časa 

  • Radionica 1 – 25.12.2020. u 17h
  • Radionice br. 2, 3 i 4 – januar 2021. godine (termini će biti naknadno objavljeni)
 

Obuku sprovodi Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu d.o.o. (ICEF) je spin-of kompanija osnovana 2006. godine od strane Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. ICEF je naučno-istraživačka organizacija u kojoj se na originalan i sistematičan način razvijaju i primenjuju savremene naučne metode i tehnologije radi stvaranja novih i inovativnih rešenja i usluga ili značajne izmene postojećih u skladu sa potrebama tržišta.

ICEF kroz svoje aktivnosti i projekte spaja nauku i privredu i omogućava saradnju između istraživača, studenata, profesora, iskusnih inženjera, profesionalaca iz različitih oblasti, kao i predstavnika domaće i strane privrede. Istraživanja i projekti koji se razvijaju i implementiraju u okviru ICEF-a zasnivaju se na povezivanju ideja, znanja, kreativnosti, talenata, ljudi i oblasti. Na taj način projekti imaju multidisciplinaran i praktičan karakter, a realizovana rešenja su fokusirana na krajnje korisnike i mogu se nadograđivati za buduće primene.

 

Predavač: Ilija Radovanović
Ilija Radovanović je stekao zvanje diplomirani inženjer na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine, a masterirao je na istom fakultetu 2012. godine. Od 2011. godine je istraživač u Inovacionom centru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, gde od 2019. godine obavlja funkciju zamenika direktora. Njegovo polje istraživanja uključuje IoT, senzore i senzorske mreže i projektovanje namenskih računarskih sistema. Ilija je učestvovao u preko trideset naučnih i komercijalnih projekata iz oblasti elektrotehnike i informacionih tehnologija.

 

Predavač: Ivan Vajs
Ivan Vajs je stekao zvanje diplomirani inženjer na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u septembru 2019. godine, a masterirao je na istom fakultetu u septembru 2020. Upisao je doktorske studije u novembru 2020. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zaposlen je u Inovacionom centru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu od septembra 2020. Njegovo polje istraživanja uključuje analizu biomedicinskih signala, mašinsko učenje i data science.

 

Predavač: Milica Badža
Milica Badža je stekla zvanje diplomirani inženjer na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u julu 2019. godine i masterirala na istom fakultetu u julu 2020. Upisala je doktorske studije u novembru 2020. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zaposlena je u Inovacionom centru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu od jula 2019. Njeno polje istraživanja uključuje analizu biomedicinskih slika, mašinsko učenje i data science.

 

Prijave su obavezne i vrše se na sledećem linku

Krajnji rok za prijave je 24.12.2020. Nakon završetka ovog roka, na mejl adrese korišćene u prijavi za obuku će biti dostavljen link za onlajn predavanje korišćenjem platforme Zoom.

U cilju efikasnijeg praćenje obuke, polaznici bi trebalo da razumeju osnove 3D modelovanja.

Pohađanje obuke je besplatno. Vidimo se! 

Close Menu