NAUČITE DA MODELUJETE TRODIMENZIONALNE OBJEKTE

Pozivamo vas da se prijavite za stručnu onlajn obuku u oblasti trodimenzionalnog modelovanja. Cilj obuke je razumevanje procesa modelovanja i korišćenja specijalizovanih alata u tom procesu. Nakon završene obuke, polaznici će biti u mogućnosti da samostalno prave složenije 3D modele koji se nakon toga mogu koristiti na razne načine, uključujući i 3D štampu. Ova obuka predstavlja uvod za naredne obuke u oblasti 3D štampe koje će se organizovati u Poslovnom inkubatoru.

Obuka se zasniva na korišćenju alata Blender. Blender je besplatan softver otvorenog koda namenjen za rad sa 3D objektima, a omogućava modelovanje, animaciju, simuliranje i renderovanje, kao i obradu video materijala i razvoj igara. Zbog svojih mogućnosti, pokazao se kao odlično rešenje za izradu objekata koji će se koristiti u 3D štampi.

Obuka se organizuje u okviru projekta Osnivanje otvorene laboratorije za digitalnu fabrikaciju koji sprovodi Poslovni inkubator Valjevo. Osnivanje laboratorije je deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.

Sadržaj obuke

Obuka podrazumeva upoznavanje polaznika sa konceptima 3D modelovanja i rada u programskom okruženju Blender. Teme koje će se obrađivati su:

 • upoznavanje sa softverom i načinom rada;
 • osnove geometrije i preciznog merenja dimenzija objekata;
 • osnovni alati, koordinatni sistem, rad sa kamerom;
 • pravljenje 3D modela – vertex, edge, face, mrežna struktura objekata;
 • skulptiranje objekata različitim metodama;
 • materijali i teksture;
 • napredne opcije, svetlo, renderovanje;
 • izvoz modela u formatu pogodnom za 3D štampu.

Prva radionica obuke počinje u četvrtak, 10. decembra 2020. godine u 17h, a pratiće je još 5 radionica u trajanju od 4 onlajn časa:

 • Radionica 1 – 10.12.2020. u 17h
 • Radionica 2 – 11.12.2020. u 17h
 • Radionica 3 – 14.12.2020. u 17h
 • Radionica 4 – 16.12.2020. u 17h
 • Radionica 5 – 21.12.2020. u 17h
 • Radionica 6 – 23.12.2020. u 17h

Predavač: Uroš Pavlović

Uroš Pavlović je Game designer i 3D generalist. Karijeru počinje 2003. godine u jednom od pionirskih studija Gameyus. Zavrsio je dizajn namestaja, ali ga je interesovanje odvuklo u drugom pravcu. Nakon škole stripa Đordje Lobačev u Beogradu, odlazi na usavršavanje u VETS Beograd, gde ujedno postaje asistent na smeru Audio TV tehnologije. Kasnije se dodatno obrazuje u školi za digitalne medije Chiron. Do sada, iza sebe ima preko 10 naslova, mobile i PC igara. Bavio se razvojem game mehanike kao i inovativnih pristupa u oblasti 3D grafike i dizajna u mobile gamingu. Tokom karijere imao je dodira sa filmskom industrijom gde se bavio VFX-om. Trenutno se radi u studiju Mad Head Games kao Level designer.

Prijave su obavezne i vrše se na sledećem linku.

Krajnji rok za prijave je 09.12.2020. Nakon završetka ovog roka, na mejl adrese korišćene u prijavi za obuku će biti dostavljen link za onlajn predavanje korišćenjem platforme Zoom.

Nije potrebno prethodno predznanje iz ove oblasti, a kako bi se efikasnije priključili obuci, polaznici na svoje računare treba da preuzmu i instaliraju Blender sa adrese blender.org 

Pohađanje obuke je besplatno.

Close Menu