Završna konferencija projekta Otvorena laboratorija za digitalnu fabrikaciju

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da prisustvujete završnoj konferenciji projekta Osnivanje otvorene laboratorije za digitalnu fabrikaciju čiji je cilj da sumira aktivnosti Projekta, dodatno popularizuje oblast digitalne fabrikacije kroz praktične aktivnosti i poziva sve zainteresovane da i dalje koriste mogućnosti Laboratorije.

Na završnoj konferenciji će biti predstavljeni i najbolji radovi učesnika Projekta proistekli iz velikog broja obuka i radionica na temu tehnologija 3D štampe, 3D modelovanja i velikog uloženog truda, interesovanja i istraživanja polaznika obuka.

Konferencija će se održati u petak 14. maja 2021. godine u periodu od 11 do 14 časova kako bi se zbog epidemioloških razloga sprečilo formiranje većih grupa posetilaca istovremeno.

Posetiocima će na raspolaganju biti panel prezentacije koje približavaju oblast 3D štampe kroz prikaze tehnologija i načina rada sa štampačem, materijala koji se koriste, projekata koje su napravili učesnici Projekta, kao i načina za komercijalizaciju proizvoda 3D štampe.

Tokom trajanja konferencije biće održano i nekoliko kratkih predavanja na temu Sve što treba da znate o 3D štampi. Ova predavanje će se organizovati na svakih sat vremena ili čim se formira manja grupa posetilaca.

Konferencija se organizuje u okviru projekta “Osnivanje otvorene laboratorije za digitalnu fabrikaciju” koji sprovodi Poslovni inkubator Valjevo. Osnivanje laboratorije je deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.

Svi korisnici Otvorene laboratorije za digitalnu fabrikaciju koji budu razvili kvalitetnu ideju/prototip i koji žele da rade na osnivanju svog startapa, na raspolaganju će imati i ostale usluge Poslovnog inkubatora (radni prostor, računarska oprema, mentorstvo u započinjanju biznisa itd.)

Cilj inkubatora je pružanje različitih vidova podrške početničkom preduzetništvu mladih, a sa ciljem da sve zainteresovane podstakne na razvoj inovativnog i preduzetničkog duha osnivanjem sopstvenih preduzeća i primenom znanja stečenih na obukama.

Close Menu