Program prekvalifikacije za IT

U prostorijama Poslovnog inkubatora Valjevo, od 28. februara 2019. godine održava se obuka prekvalifikacije za IT sektor pod nazivom Razvoj veb aplikacija i primena interneta stvari . Projekat je finansiran od strane Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije u partnerstvu sa Programom ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP.

Cilj programa jeste stvaranje novih IT stručnjaka prekvalifikacijom iz drugih oblasti uz održavanje intenzivnog kursa i pružanje odgovarajuće stručne podrške i obezbeđivanje prakse.

SAVREMENI ALATI

Projekat je orijentisan na izučavanje tehnologija i razvoj veb aplikacija uz korišćenje savremenih alata. Polaznici će učiti osnove programiranja korišćenjem jezika C/C++ koji se koristi na Arduino platformi koja pruža mogućnost pravljenja fizičkih uređaja koji imaju senzore, servo motore, ekran, tastaturu itd.

 Sve ovo omogućiće polaznicima da naprave uređaje za tehnologije Interneta stvari (IoT) koje postaju sve aktuelnije.

RAZVOJ WEB APLIKACIJA

Nakon naučenih osnova programiranja prelazi se na rad i razvoj veb aplikacaija u jeziku JavaScript, serversko programiranje i korišćenje razvojne platforme Laravel koja je izuzetno tražena za programski jezik PHP. Pomoću PHP/Laravel platforme polaznici će razvijati distribuirane sisteme koji uključuju povezivanje raznih vrsta uređaja korišćenjem veb servisa. 

Moći će da naprave mrežu računara, telefona i Arduino uređaja koje su sami razvili, a koji će međusobno komuniciratii razmenjivati podatke.

REŠAVANJE PROBLEMA

Nakon završetka obuke (koja traje 290 časova) svakom polazniku biće omogućena praksa u okviru koje će od firme u kojoj radi dobiti konkretan problem koji se javlja u svakodnevnom poslovanju, nakon čega će morati da osmisle, razviju i na kraju prakse predstave i odbrane rezultat svog rada.

MULTIDISCIPLINARNOST

Cilj ovog projekta je stvoriti nove IT stručnjake koji će biti osposobljeni da rade na razvoju veb aplikacija, ali i način da isti rade na razvoju sopstvene karijere čime će doprineti razvoju tržišta rada IT industrije.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP u novembru 2018. godine raspisala je, u okviru trećeg kruga programa Prekvalifikacija za IT sektor, poziv za kandidate koji su zaposleni, koji nisu na IT pozicijama ili nisu završili neki od IT smerova na fakultetima.

9 MESECI OBUKE

Na osnovu vrednovanja kvaliteta predloženih obuka i inovativnosti u radu, izabrano je 10 izvođača obuka, koji će odabrati najboljih 411 kandidata za obuke koje počunju u februaru 2019. i koje će trajati do devet meseci.

0

GRADOVA

Pored Valjeva, obuke će se sprovoditi u sledećim gradovima i u sledećim institucijama:


Beograd 

Fakultet organizacionih nauka, Matematički fakultet i Elektrotehnički fakultet u kojima će biti primljeno po 60 polaznika,


Novi Sad 

obuke za 40 polaznika Vojvođanski IKT klaster, dok će drugih 40 polaznika imati priliku da pohađaju program JISA (Smart d.o.o.),


Niš

Elektronski fakultet 40 polaznika i Matematički Institutu SANU 34 polaznika,


Kragujevac 

Visoka tehnička škola strukovnih studija primiće 17 polaznika 


Čačak 

Fakultet tehničkih nauka 40 polaznika.

Close Menu