Započeti sopstveni biznis nije lako, posebno mladim ljudima kojima je potrebna, kako finansijska, tako i stručna pomoć. Da bi podstakao svoje studente da na vreme razvijaju preduzetničke ideje i nakon studija pokrenu sopstveni posao, Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Valjevo (Poslovni fakultet Valjevo) je, uz podršku svojih partnera započeo razradu koncepta Poslovnog inkubatora, koji će im omogućiti da lakše savladaju sve prepreke koje ih očekuju na početku.

Ideja osnivanja i dalje razrade koncepta poslovnog inkubatora zasnovana je na modelu preduzetničkog obrazovanja koji se ovde realizuje i podrazumeva da studenti od početka imaju sadržaje kojima razvijaju svoju preduzetničku inicijativu i preduzetnički duh. Poslovni inkubator omogućava da svršeni student ili student tokom studiranja osnuje firmu uz podršku svojih mentora koji mu obezbeđuju da lakše prođe kroz proces osnivanja, kao i da jedan određeni period,ima obezbeđen poslovni prostor, jer je istraživanjem utvrdili da je osnovni problem u Valjevu i okruženju nedostatak podrške početničkoj preduzetničkoj ideji.

Poslovni inkubator za početničko preduzetništvo funkcioniše kao udruženje za istraživanje i razvoj, koje kroz različite projekte i saradnju sa nevladinim organizacijama ima mogućnost za obezbeđivanje neophodnih sredstava za razvijanje ovog koncepta.

Poslovni inkubator funkcioniše u prostoru Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Valjevo (Poslovnog fakulteta Valjevo), što podrazumeva i nekoliko inicijalnih kancelarija u kojima bi posao mogli da započnu zainteresovani stanari, kao i još neke zajedničke prostorije. Dakle, sve je usmereno na to da se olakša poslovanje početnicima u biznisu, ali i da se obezbede uslovi koji bi poslovnom inkubatoru omogućili da se osamostali i pruži bolju uslugu. Partnerstvo smo uspostavili i sa lokalnom samoupravom, koja je spremna da pruži podršku našem konceptu, da zajedno obezbedimo uslove i podsticaje za razvoj biznisa na našem području.

U Srbiji postoji dvadeset poslovnih inkubatora, a Poslovni inkubator u Valjevu je prvi na području Kolubarskog i Mačvanskog okuga. Poslovni inkubator je namenjen svim mladim ljudima sa našeg područja, studente, učenike srednjih stručnih škola, za sve koji žele da započnu sopstveni posao.

Close Menu