Koncept 2018

Tromesečna obuka studentskih grupa,kroz dva ciklusa, u cilju razvoja poslovne logike i razvoja sposobnosti primene različitih znanja u praksi, organizovana u saradnji Poslovnog inkubatora, Fakulteta i partnerskih uspešnih valjevskih kompanija. Projekat je podrazumevao rešavanje konkretnih radnih zadataka na teme istraživanja i analiza domaćeg i inostranog tržišta za plasman proizvoda partnerskih firmi, analizu zakonske regulative, finansijsku analizu potencijalnih domaćih i inostranih partnera, formiranje marketing miksa i prezentovanje rezultata.

 

 

 

 

 

Višestruko pozitivni efekti projekta ogledali su se u preporukama mogu­ćnosti za inovacije u prodajnim asorti­manima kompanija i zapošljavanju 5 studenata u poslovnim sistemima “Publik”­Valjevo, “Podgorina Frucht” Ose­či­na, “Rauch” Koceljeva.

Close Menu